fojty

horoskopy,čarodějnictví,magie...
Všechny moje stránky

Photoshop Ostrava Grafika
Magie Hubneme Obrázky
Rámečky

Historie a filozofie čarodějnictví

Než se dostaneme k tomu,čím čarodějnictví opravdu je, možná bychom se měli poohlédnout zpět,čím bylo.Čarodějnice by si měly uvědomovat své kořeny.Měly by vědět,jak a proč docházelo k jejich pronádledování, kde a kdy se znovu objevily. Zminulosti se můžeme naučit mnohému. Je pravda, že řadě z nás se hostorie zdá suchá a nudná, ale historie čarodějnictví taková zdaleka není! Je velmi živá a plná vzrušení

O historii čarodějnictví byla napsáná spousta knih. Velká většina trpí nedostatky,ale několik nedávno vydaných knoh vypráví tento příběh přesně ....tedy jak jen lze posoudit. Zesnulá dr.Margaret Murrayová studovala čarodějnictví až k jeho začátkůpm před 25 000lety v době kamenné. Viděla je jako víceméně nepřerušenou linii probíhající až do dneška a jako plně organizované náboženství existují v Západní Evropě celá staletí před příchodem křesťanství. Mezi vědci jsou v poslední době velké spory o opodstatnění tvrzení Murrayové. Předložila však několik hmatatelnách důkatů a mnoho materiálu nutícího k zamyšlení. Její teorie pravděpodobného vývoje vztahu náboženství a magie ( spíš než čarodějnictví ) jsou stále uznávané.

Žádné komentáře